logo
Iznos mjesečne neto plate
500
600
700
800
900
1,000
 
10% 453 EUR
90% 988 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Hemijski inžinjer

434 - 1 120 EUR

Hemijski laborant

332 - 819 EUR

Hemičar

447 - 999 EUR

Tehnolog

417 - 1 008 EUR