logo
Iznos mjesečne neto plate
500
600
700
800
900
1,000
 
10% 466 EUR
90% 972 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Carinik

438 - 881 EUR

Direktor odjeljenja

556 - 2 073 EUR

Referent

420 - 860 EUR

Savjetnik

417 - 875 EUR