logo
Iznos mjesečne neto plate
800
1,000
1,200
1,400
1,600
 
10% 545 EUR
90% 1,663 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Lizing direktor

815 - 3 278 EUR

Lizing konsultant

576 - 1 318 EUR

Menadžer/specijalista za upravljanje rizicima

Službenik

349 - 975 EUR