logo
Iznos mjesečne neto plate
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
 
10% 502 EUR
90% 1,793 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Business Development Manager

733 - 2 711 EUR

Contract Manager

465 - 1 738 EUR

Hotel Menadžer

410 - 1 658 EUR

Product owner

687 - 2 473 EUR

Tim lider

518 - 1 763 EUR