logo
Iznos mjesečne neto plate
400
600
800
1,000
 
10% 322 EUR
90% 1,182 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Administrator osiguranja

353 - 906 EUR

Aktuar

558 - 1 765 EUR

Direktor filijale

731 - 2 401 EUR

Likvidator/procjenitelj štete

382 - 1 093 EUR

Prodavač/agent osiguranja

272 - 869 EUR