logo
Iznos mjesečne neto plate
400
500
600
700
800
900
 
10% 331 EUR
90% 948 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Korisnički servis

447 - 806 EUR

Rukovodilac odjeljenja za odnose sa klijentima

636 - 1 952 EUR

Službenik za prijem i pomoć klijentima

434 - 788 EUR