logo
Iznos mjesečne neto plate
500
600
700
800
900
1,000
1,100
 
10% 351 EUR
90% 1,085 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Korektor, lektor

327 - 906 EUR

Prevodilac

392 - 972 EUR

Tumač

395 - 1 086 EUR