logo
Iznos mjesečne neto plate
500
600
700
800
900
1,000
1,100
 
10% 456 EUR
90% 1,118 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Metalurški inžinjer

389 - 931 EUR

Metalurški tehničar

447 - 1 089 EUR

Rudar

468 - 1 179 EUR

Rudarski inženjer

519 - 1 363 EUR

Rudarski tehničar

455 - 1 143 EUR