logo

Raspon plaća za osobu koja radi u Crna Gora u kategoriji Viši menadžment je obično od 564 EUR (minimalna plata ) do 2 910 EUR (najviši prosek, stvarna maksimalna plata je veća).

Ovo je ukupna mjesečna plaća uključujući bonuse. Plate se drastično razlikuju između različitih radnih mjesta. Ako vas zanima plata određenog posla, pogledajte dolje o platama za određenu poziciju.

Iznos mjesečne neto plate
1 000
2 000
 
10% 564 EUR
90% 2 910 EUR
Plate mogu varirati ovisno o pozicijama, vrijednost koja je data je indikativna.

Odaberite poziciju na kojoj radite i učestvujte u istraživanju.

Country Manager

851 - 3 749 EUR

Direktor logistike

485 - 3 807 EUR

Direktor prodaje

541 - 3 103 EUR

Direktor proizvodnje

538 - 2 812 EUR

Ekonomski/finansijski menadžer

732 - 3 461 EUR

Generalni direktor

919 - 4 972 EUR

IT direktor

819 - 3 786 EUR

Izvršni direktor

403 - 3 440 EUR

Kontrolor sistema kvaliteta/ISO menadžer

479 - 2 137 EUR

Marketing direktor

689 - 2 856 EUR

Tehnički direktor

622 - 2 878 EUR